Creixen Educació

CREIXEN EDUCACIÓ

Creixen Educació és una cooperativa de segon grau impulsada per Escola Sant Gervasi Cooperativa, Suara Cooperativa i Abacus Cooperativa per posar en funcionament un model d’escola amb segell propi, de qualitat i d’avantguarda, per respondre a les necessitats formatives del país. Creixen Educació neix amb la vocació de crear una xarxa d’escoles referent a Catalunya que aconsegueixi resultats d’èxit a nivell acadèmic i humà, i que reforci el cooperativisme en el sistema educatiu.
Les tres cooperatives impulsores de Creixen Educació, membres de Clade Grup Empresarial Cooperatiu, acumulen anys d’experiència al sector de l’educació a Catalunya des de vessants complementàries, des d’un model empresarial cooperatiu.

creixen-educacio-03

Escola Sant Gervasi Cooperativa

Escola Sant Gervasi, ofereix un projecte pedagògic estable propi d’una escola catalana, plural i oberta a tothom. Promou entre el seu alumnat habilitats en la recerca científica i tecnològica i posa al seu abast un eficaç projecte lingüístic. És un referent com a escola innovadora i forma alumnes amb altes competències digitals. Ofereix serveis de formació ocupacional, formació contínua i serveis educatius i de lleure, mantenint sempre una estreta relació de col·laboració amb el teixit empresarial del país.

Suara Cooperativa és una empresa d’economia social amb més de 30 anys d’experiència en el sector de l’atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d’educació i formació (escoles bressol, escoles d’adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l’autonomia (Serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable.

Abacus és una cooperativa de socis consumidors capdavantera en el sector de la distribució de productes, béns i serveis educatius i culturals, amb més de 40 anys d’experiència. Model d’empresa basat en les persones, incorpora valors com a referent central de la dinàmica emprenedora: democràcia, participació, transparència, sostenibilitat, arrelament i intercooperació, entre d’altres, que formen part d’una manera de créixer de forma eficient i socialment responsable.