Missió i valors

Missió

Construir un model educatiu inspirat en els valors cooperatius que s’anticipi als reptes de futur i doni una resposta centrada en les persones.

Visió

Crear una xarxa d’escoles arrelades al territori amb un model d’excel·lència educativa basat en la innovació.

Valors

  • Innovació
  • Emprenedoria
  • Transformació
  • Participació
  • Cooperació