Trets d’identitat

Personalitzada

La més important raó de ser del nostre projecte educatiu és cada alumne en particular. Totes les accions que articulen les escoles de Creixen han d’incidir de manera individual, propera i adaptada en cadascun dels alumnes. Prioritzem el desenvolupament de totes les potencialitats de cada alumne, estimulant el seu creixement intel·lectual, emocional i social.

Compromesa

L’educació només és possible quan parteix del ferm compromís de tota la nostra comunitat envers el bon creixement d’infants i joves. Aquest compromís ha de ser integrador entre professionals, famílies i agents de l’entorn social, econòmic i cultural. És des d’aquest compromís integrador que l’educació pot assolir la seva dimensió transformadora i transcendent.

Responsable

Fomentem la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental en tots els àmbits de la vida escolar mitjançant el currículum, l’organització i la participació, la gestió del centre i la implicació amb l’entorn.

Cooperativa

Entenem la cooperació com un model d’organització del treball que allibera les potencialitats de creixement de les persones i genera realitats col·lectives més enriquidores. Les escoles de Creixen, tant en la seva gestió com en l’acció pedagògica, s’inspiren en aquest model. Alhora, creen espais de cooperació i participació entre tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, professionals i famílies.

Incidim especialment en l’organització i la gestió del treball cooperatiu entre els nostres alumnes, especialment en el foment de l’emprenedoria.

Innovadora

Preparar els ciutadans de demà no és possible sense una actitud molt desperta i emprenedora per part de l’organització escolar i els seus professionals. Les escoles Creixen ha de possibilitar els millors i més nous recursos tecnològics, didàctics i metodològics per fer més eficient i rica la seva missió.

Ciència

Promovem una concepció científica de la realitat, fomentant els processos de lògica i raonament. La formació científica experimental es fomenta a totes les etapes, seguint en essència el mètode científic. Potenciem l’esperit de recerca, l’observació, la manipulació i el raonament sobre els fenòmens i la realització d’activitats que portaran a l’alumnat al progressiu descobriment de l’entorn assegurant un aprenentatge significatiu.

Projecte lingüístic

Les escoles Creixen aposten per la riquesa lingüística amb el seu alumnat, que surt amb amplis coneixements de català, castellà i anglès, així com altres llengües estrangeres, com el francès o l’alemany. Aquestes llengües esdevenen part del teixit cultural de les escoles Creixen i conviuen en harmonia amb el català com a llengua vehicular.

Saludable

Les escoles Creixen acompleixen la seva missió en la mesura que és un espai de creixement saludable que fomenta el benestar i la felicitat dels seus membres. Promovem unes escoles que cerquen el benestar de la comunitat educativa tenint cura dels espais, de les persones i de l’organització.

Més enllà d'una escola

Les escoles Creixen són un espai de creixement més enllà de l’activitat curricular. En aquest sentit ofereixen un amplíssim ventall d’experiències tant per als alumnes com per a les seves famílies i entorn proper. Les escoles Creixen esdevenen així un centre social, cultural, esportiu… que s’adapta a les necessitat horàries dels seus membres.