Escola Goar

Adreça:

Circumval·lació, 50 – 08840 Viladecans

Telèfon:

+34 936 58 25 38

Pàgina de facebook:

escola.goar

Adreça electrònica:

escolagoar@escolagoar.cat

Escola Goar · Primària, secundària i batxillerat

Goar és un centre concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de dues línies, amb capacitat per a 750 alumnes d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat, i amb un equip humà format per 75 professionals. Fundada l’any 1968, Goar es troba ubicada a Viladecans (Baix Llobregat).